Der er sket meget, siden de første hjemmesider dukkede op i slutningen af sidste århundrede. Fra at være yderst simple sider med megen tekst er hjemmesider i dag i langt højere grad grafiske og båret af billeder, figurer og et indbydende design.

Den udvikling afspejler både de tekniske muligheder og det faktum, at internettet som kanal er modnet i forhold til starten, hvor nettet kun var for nørder.

Enkelheden i fokus

Når man ser på webdesign over de seneste årtier, så er der mere eller mindre tale om en bevægelse, der går fra det teksttunge, tabelagtige design over mange forskellige designmodeller med forskellige menustrukturer og grafisk opdeling af siden til i dag, hvor der i nogen grad er opstået en standard for design, så brugerne af en hjemmeside ikke skal begynde med at afkode designet i længere tid, inden vedkommende kan gå i gang med at hente den information, som vedkommende ønsker, eller gå i gang med at shoppe – hvis det er det, man er kommet efter.

Design af hjemmesider er så at sige modnet, sådan at grafikeren eller designeren ikke hver gang begynder med at opfinde den dybe tallerken, men bygger på nogle standarder, som gør siderne genkendelige for brugerne. Det handler om at gøre brugen enkel, og dermed også om at gøre designet så tilpas gennemskueligt, at det er til at finde ud af for hjemmesidernes brugere.

Gør det vigtige klart

Når man skal skabe et godt design af en hjemmeside, handler det i høj grad om at få det vigtige frem, så det hurtigt kan identificeres af hjemmesidens brugere. Er det er shop-side, skal det være nemt og hurtigt at komme i gang med at vælge varer, og er det en side, der formidler nyheder og viden, skal det være enkelt og overskueligt for brugerne at finde de emner, som man har brug for viden om.

Trenden går heldigvis i retning af at skabe overskuelighed og brugervenlighed. Den danske it-ekspert Jakob Nielsen har gjort sig til talsmand for begrebet “usability”, og det har for ham ofte betydet sider, hvor det grafiske undertones til fordel for tekst og struktur. I dag kan disse forhold heldigvis ofte kombineres med lækkert design, så man får usability i flot indpakning.